Brøndsvej 7

Dahl & Baagø

Klik tilbage

Personhistorier/beretninger:

 

En kasse til pastoren

En af 1930´ernes mest omtalte forbrydelser var kidnapningen af pastor Philipsen i Gram den 26. marts 1938.

Omtalen skyldtes, at politiet havde taget klovnens rolle i hele sagen. Hjernen bag den fantastiske plan om at kidnappe sognepræsten tilhørte Mozart Lindberg, en vaneforbryder, som tilbragte det meste af sit voksne liv bag tremmer. Opholdene i friheden var korte, men interessante og begivenhedsrige.

Planen om at begå århundredets forbrydelse ved at kidnappe en agtet og velhavende person var blevet undfanget i Horsens Tugthus under Mozart Lindbergs andet ophold på 16 år for mordforsøg.

Den 24. februar 1938 blev Mozart Lindberg løsladt med 1.500 kr. på lommen, tjent ved arbejdet i tugthuset. Den 57-årige vaneforbryder indledte nu en tilsyneladende planløs rejse rundt i Danmark. Han besøgte København, Skanderborg, Randers, Horsens, Vejle, Holstebro og Kolding for via Esbjerg at havne i Ribe og Vejen.

Politiet frygtede med rette en ny forbrydelse og fulgte ham tæt i hælene uden at finde den »røde tråd« i hans handlingsmønster. Først i marts måned indrykkede Mozart Lindberg et par tilsyneladende helt uforståelige annoncer i avisen. I Jyllandsposten og Vejen Folkeblad annoncerede han efter en chauffør, der var villig til at køre i udlandet. I Vejen Folkeblad averterede han efter en kontordame, som skulle være perfekt til engelsk og tysk. Mange reflekterede på annoncerne, men ingen blev ansat. I stedet hyrede Mozarts Lindberg fem unge mænd til »Det hemmelige internationale politi-korps« - et til lejligheden opdigtet politikorps, som han var chef for under navnet Palle Rosenkrans. Som skik og brug var, aflagde de troskabsed til chefen: »Jeg undertegnede sværger ved mit navns underskrift for Guds åsyn, at jeg vil være lydig og pligtopfyldende over for de ordrer, der gives af chefen for det specielle, internationale politi-korps, og at jeg vil være tavs med alt vedrørende min tjeneste, så sandt Gud hjælpe mig. Amen«.

Snart var Mozart Lindberg på farten igen. I Vejen bestiller han hos tømrerfirmaet Dahl & Baagø en kasse til vareprøver. Her undrede man sig en smule. Kassen skulle være et par meter høj, 2½ meter bred og være forsynet med et lille vindue samt en dør. Men lavet blev den. I Holstebro lejede han en lastbil, i Esbjerg en personvogn.

Lørdag den 26. marts var tiden moden til handling. Med kassen på lastbilen kørte chefen for »Det hemmelige internationale politi-korps« og hans hjælpere til Gram. Lidt uden for byen blev lastbilen parkeret i en plantage, hvorefter Mozart Lindberg med en hjælper som chauffør kørte til Gram Præstegård. Her præsenterede han sig som sagfører Rosen og anmodede præsten om at ledsage ham til sagfører Ravn fra Flensborg, der pludselig var blevet syg i Brøns Sogn og derfor ønskede at tale med præsten. Intetanende satte pastor Philipsen sig ind i vognen, men snart blev han bekymret. Bilen kørte ikke den lige vej til Brøns, men lagde vejen forbi plantagen. Her blev præsten tvunget ud af personbilen og ind i kassen.

Mozart Lindberg optrådte nu i rollen som politichef. Pastor Philipsen skulle tvinges til at underskrive en tilståelse, som skulle bruges til at presse penge af hans kone. Da pastor Philipsen nægtede at samarbejde, blev han bundet og kneblet anbragt i kassen.

I de næste fire timer kørte man planløst rundt i omegnen med ham. Da lastvognen endelig standsede, hørte pastor Philipsen lyden af sine egne kirkeklokker og flygtede med »Det hemmelige internationale politikorps « i hælene og kriminalpolitiet fra Toftlund som måbende tilskuere. Få øjeblikke efter var Mozart Lindbergs hjælpere til deres forbløffelse blevet arresteret af deres danske kollegaer og »forbryderen « sat fri.

Under al dette postyr sad Mozart Lindberg stille og roligt i Gram Præstegård, hvor han forhandlede løsesum med pastor Philipsens noget bestyrtede kone. Inden forhandlingerne var blevet afsluttet, var Mozart Lindberg arresteret – og kassen, ja den blev kørt tilbage til Vejen til deponering hos tømrerfirmaet Dahl & Baagø.

Lokalhistorisk Arkiv for Vejen Kommune

Østergade 2

6600 Vejen